Metro 糖兄妹成熟甜蜜 東方日報 糖妹鬼馬收兩家茶禮 蘋果日報 陳志雲買新錶唔預Terry 星島日報 糖兄結婚 糖妺無信心搶花球 明報 陳志雲從沒禮贈梁泰來 幫糖兄做戥穿石 糖妹計劃偸花球 香港經濟日報 JC Shop新店落戸Apm吸年輕族 太陽報 糖妹收兩家茶禮 文匯報 糖妺帶旺糖兄購錢娶妻